Cua Cà Mau Sốt Tiêu Đen

230,000

Cua Cà Mau Sốt Tiêu Đen là món ăn từ cua cực kỳ phổ biến với thịt cua tươi ngon, tắm trong nước sốt tỏi – tiêu đen – dầu hào. Cua nguyên liệu 100% cua Cà Mau, rất đặc thịt/gạch, là sản phẩm hợp tác của Khoái khẩu.vn và Viettel Post. LH: Khoái khẩu.vn – Hotline: 0972666368 – 02466828686 – 02462926969 – www.khoaikhau.vn