Cua Cà Mau Sốt Bơ Tỏi

250,000

Cua Cà Mau Sốt Bơ Tỏi là món ăn hơi lai giữa Á và Âu vì trong gia vị chế biến có một số gia vị có kiểu cách món âu như bơ, sốt Mayonaise… . Cua nguyên liệu 100% cua Cà Mau, rất đặc thịt/gạch, là sản phẩm hợp tác của Khoái khẩu.vn và Viettel Post. LH: Khoái khẩu.vn – 0972666368 – 02466828686 – www.khoaikhau.vn