Cua Cà Mau Sốt Me

230,000

Cua Cà Mau Rang Me có sự ngọt ngào của thịt cua kết hợp với sự chua thanh của me, tạo ra món ăn hút thực sự. Cua nguyên liệu đảm bảo 100% cua Cà Mau, rất đặc thịt/gạch, là sản phẩm hợp tác của Khoái khẩu.vn và Viettel Post. LH: Khoái khẩu.vn – Hotline: 0972666368 – 02466828686 – 02462926969 – www.khoaikhau.vn