Bò 1 Nắng Krong Pa OCOP Gia Lai

160,000320,000

Bò 1 nắng Krong Pa Gia Lai – sản vật đặc biệt của chảo lửa Tây Nguyên